FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"घ" बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:39 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:36 PDF icon २१. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf
कविलासी नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 12:40 PDF icon बिनियोजन ऐन २०७७.pdf
कविलासी नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७ ७७/७८ 02/24/2021 - 12:38 PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
कविलासी न.पा. को उपभोक्ता सम्बन्धीकार्यविधि २०७६ ७७/७८ 02/24/2021 - 12:36 PDF icon उपभोक्ता सम्बन्धीकार्यविधि २०७६.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 02/24/2021 - 12:34 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
ब्याक हो लोडर संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७६/७७ 02/24/2021 - 12:32 PDF icon ब्याक हो लोडर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा | ७७/७८ 10/20/2020 - 14:13 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा_5.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/15/2018 - 14:38 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५
निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र कार्यविधि सम्बन्धि २०७५ ७५/७६ 11/18/2018 - 11:57 PDF icon निर्माण ब्यबसयी

Pages