FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:11 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
कविलासी नगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:09 PDF icon कविलासी नगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम २०७७
भवन निर्माण तथ घर नक्सा नियमन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:08 PDF icon भवन निर्माण तथ घर नक्सा नियमन कार्यविधि २०७७
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:50 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७७
नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:47 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७७
कविलासी नगरपालिकाको ट्रयाक्टर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:41 PDF icon ट्रयाक्टर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
कविलासी नगरपालिकाको सहकारी दर्ता निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:37 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको सहकारी दर्ता निर्देशिका २०७७
कविलासी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:28 PDF icon कविलासी नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७७.pdf
कविलासी नगरपालिकाको सहकारी संघ संस्था संचालन अनुगमन मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:25 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको सहकारी संघ संस्था संचालन अनुगमन मापदण्ड २०७७.pdf
कविलासी नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:21 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७७

Pages