FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कविलासी नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/०८० को सातौं नगर सभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो |

दस्तावेज: 

कविलासी नगरपालिका वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम, २०७८/०७९

दस्तावेज: 

आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि कविलासी नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री राधा देवीज्यूबाट बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत |

दस्तावेज: 

Pages