FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरभाउपत्र स्वीकृतको लागि सेनेटरी प्याडको नमुना पठाइदिने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 02/13/2024 - 13:35
बिद्यालय ब्यबस्थापन समिति गठन सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 02/13/2024 - 13:32
सरस्वती पूजा सम्बन्धी जानकारी | ८०/८१ 02/13/2024 - 13:30
मिति २०८०/१०/२० गतेका दिन कविलासी नगरपालिका र सामाजिक सुरक्षा कोष बीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा योजना संचालनका लागि ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ । ८०/८१ 02/08/2024 - 13:47
स्वीपर पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 18:07
औषधी कुटुवा पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 17:59
ब्याक हो लोडर अपरेटर पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 17:57
ट्रयाक्टर चालक पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 17:54
कार्यालय सहयोगी पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 17:52
पोषण स्वयम सेवक पदको संक्षिप्त सूची तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 01/30/2024 - 17:51

Pages