FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
साझेदारीमा कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/24/2024 - 13:22
आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/16/2024 - 19:12
व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ / गराऔँ । व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह भव्य रूपमा सफल पारौँ । ८०/८१ 04/15/2024 - 19:06
अपिल सम्बन्धी सूचना ८०/८१ 04/10/2024 - 16:40
जानकारी सम्बन्धमा | ८०/८१ 04/10/2024 - 16:39
पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत प्राप्त पाठ्यपुस्तक/पाठ्यसामग्री/सिकाईसामग्री मात्र प्रयोग गर्ने गराउने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/10/2024 - 16:38
विद्यालयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/10/2024 - 16:35
तालिममा सहभागी गराउनको लागि नाम मनोनयन गरी पठाई दिने बारे सूचना | ८०/८१ 04/09/2024 - 14:26
नगर सभाको बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/07/2024 - 15:49
कृषि उत्पादक कृषक दर्ता हुन आउने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 04/04/2024 - 15:16

Pages