FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वीपर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना | ८०/८१ 03/17/2024 - 17:44
ब्याक हो लोडर अपरेटर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना | ८०/८१ 03/17/2024 - 17:43
ट्रयाक्टर चालक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना | ८०/८१ 03/17/2024 - 17:42
पोषण स्वयम सेवक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना | ८०/८१ 03/17/2024 - 17:40
पोषण स्वयम सेवक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे सूचना | ८०/८१ 03/17/2024 - 17:39
लालबन्दी-नवलपुर-सलेमपुर १३२ के.भि. प्रशारण लाईन आयोजना सम्बन्धी सूचना । ८०/८१ 03/13/2024 - 20:11
मतदाता नामावली अद्यावधिक सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको सूचना र अनुसूची फारमहरु । ८०/८१ 03/13/2024 - 20:07
सम्झौता गर्न आउने बारे सूचना | ८०/८१ 03/12/2024 - 16:25
आधारभूत तह उतिर्ण (कक्षा ८) परीक्षाको केन्द्र निर्धारण तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि सूचना | ८०/८१ 03/01/2024 - 17:08
तेस्रो त्रैमासिक तलबी माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना | ८०/८१ 03/01/2024 - 17:04

Pages