FAQs Complain Problems

७७/७८

कविलासी नगरपालिका नगर सभाका अध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नगर सभा पदाधिकारी सदस्यहरुबाट राय, सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरियो |

कविलासी नगरपालिका नगर सभाका अध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नगर सभा पदाधिकारी सदस्यहरुबाट राय, सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरियो |

कविलासी नगरपालिकाको छैठो नगर सभा बैठकमा उपस्थित हुने बारे सूचना |

Pages