FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation for Bids for Supply and Delivery of Office Goods.

०७८-७९ 10/23/2022 - 15:13

कविलासी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा  बिभिन्न  बिद्यालयहरुको भवन निर्माण सम्बन्धी  बोलपत्र आव्हान गरिएको  सूचना ||

७९-८० 08/31/2022 - 10:50

बजार र पोखरी ठेक्का सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

७९-८० 08/17/2022 - 19:55

Invitation for Bids for 15 Beds Primary Hospital at Kabilasi-5, Raniya.

०७८-७९ 03/30/2022 - 21:24

Invitation for electronic bids for Construction of Black Top Road from Salempur Main Chowk to Health Post.

०७८-७९ 12/22/2021 - 16:52

बजार ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना !!!

०७८-७९ 11/14/2021 - 15:02

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

०७८-७९ 11/14/2021 - 15:01

कविलासी नगरपालिकामा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना !!!

०७८-७९ 10/18/2021 - 12:34

सामग्री तथा मसलन्द खर्चको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 04/27/2021 - 15:45 PDF icon मसलन्द खर्च.pdf

सेनिटरी प्याड खरिदको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 04/27/2021 - 15:44 PDF icon sanetari pad.pdf

Pages