FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
पिन्कु राम वडा सचिव वडा नं. ४ को कार्यालय pinkuram2053@gmail.com 9844254073
दिनकर राय वडा सचिव वडा नं. ५ को कार्यालय kabilasimunwada0५@gmail.com ९८४५५५१५०१
रेणु चौधरी वडा सचिव वडा नं. ९ को कार्यालय kabilasimunwada09@gmail.com ९८४४४२०६१५
राम ईश्वर राय कार्यालय सहयोगी ९८१५८५८८०६
अर्जुन राय न.प्रा.स. पशु प्राबिधिक ९८४४१५४३४९
संजित कुमार राय सवारी चालक सवारी व्यवस्थापन ९८१९८६६६५७

Pages