FAQs Complain Problems

सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको कम्प्युटर सीप परिक्षण (प्रयोगात्मक परिक्षा ) सम्बन्धी सूचना ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि