FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटनाहरु, घटना घटेको ३५ दिन भित्र आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरौँ / गराऔँ । व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह भव्य रूपमा सफल पारौँ ।

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि