FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

कविलासी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा  बिभिन्न  बिद्यालयहरुको भवन निर्माण सम्बन्धी  बोलपत्र आव्हान गरिएको  सूचना ||

कविलासी नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन तथा  बिभिन्न  बिद्यालयहरुको भवन निर्माण सम्बन्धी  बोलपत्र आव्हान गरिएको  सूचना ||

बजार र पोखरी ठेक्का सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हान गरिएको सूचना ।

Invitation for Bids for 15 Beds Primary Hospital at Kabilasi-5, Raniya.

Pages