FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्न आब्हान गरिएको सूचना !!!

७७/७८ 01/11/2021 - 12:51

COVID-19 सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्न आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 04/16/2020 - 08:56

गढ़िमाई मेलाको राँगा ब्यबस्थापन सम्बन्धी ठेक्काको सूचना |

७६/७७ 11/20/2019 - 14:54

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 07/31/2019 - 14:14

बजार ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 07/31/2019 - 14:13

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

७५/७६ 12/16/2018 - 11:27

कविलासी न. पा. को पोखरी ठेक्का सम्बन्धि सूचना |||

७५/७६ 11/30/2018 - 11:23

कविलासी नगरपालिकाको बजार ठेक्का सम्बन्धि सूचना |

७५/७६ 11/29/2018 - 10:59