FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

सामग्री तथा मसलन्द खर्चको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 04/27/2021 - 15:45 PDF icon मसलन्द खर्च.pdf

सेनिटरी प्याड खरिदको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

७७/७८ 04/27/2021 - 15:44 PDF icon sanetari pad.pdf

कार्यालय समान खरिदको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा |

७७/७८ 04/26/2021 - 15:56 PDF icon computer.pdf

कार्यालय समान खरिदको लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धमा |

७७/७८ 04/25/2021 - 13:36

कम्प्युटर खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्न आब्हान गरिएको सूचना !!!

७७/७८ 01/11/2021 - 12:51

COVID-19 सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पेश गर्न आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 04/16/2020 - 08:56

गढ़िमाई मेलाको राँगा ब्यबस्थापन सम्बन्धी ठेक्काको सूचना |

७६/७७ 11/20/2019 - 14:54

पोखरी ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 07/31/2019 - 14:14

बजार ठेक्का सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान गरिएको सूचना !!!

७६/७७ 07/31/2019 - 14:13

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

७५/७६ 12/16/2018 - 11:27

Pages