FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कविलासी नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को छैठौं नगर सभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरियो |

कविलासी नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७८/०७९ को लागि सभाध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादवज्यूको अध्यक्षता, माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्य श्री महेन्द्र राय यादवज्यूको प्रमुख आतिथ्य एंव अन्य विशिष्ट अतिथि, सभा सदस्यहरुको उपस्थितिमा छैठौं नगर सभामा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत |

कविलासी नगरपालिका नगर सभाका अध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नगर सभा पदाधिकारी सदस्यहरुबाट राय, सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरियो |

कविलासी नगरपालिका नगर सभाका अध्यक्ष श्री कौशल किशोर यादव ज्यूको अध्यक्षतामा आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको क्रममा नगर सभा पदाधिकारी सदस्यहरुबाट राय, सुझाव संकलन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरियो |

Pages