FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९।०७।०१ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

०७८-७९ 10/21/2022 - 10:29 PDF icon karypalika_minute_2079-07001.pdf

२०७९।०६।१२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:30 PDF icon DocScanner 14 Oct 2022 10-33 am.pdf

२०७९।०६।०५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:29 PDF icon karpalika_mminute.pdf

२०७९।०५।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:28 PDF icon karpalika_minute.pdf

२०७९।०५।०८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:27 PDF icon 2079-05-08pdf.pdf

२०७९।०४।२० गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 10/17/2022 - 11:25 PDF icon karypalika_minute.pdf

कविलासी नगरपालिकाको सातौ नगर सभाका निर्णयहरु |

०७८-७९ 08/14/2022 - 14:18 PDF icon kabilasi_municipality_sabha_nirnay_satau_combinepdf 2078-079 (3).pdf

२०७९।०४।१२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक निर्णय |

७९-८० 07/28/2022 - 17:26 PDF icon Karypalika Nirnay 2079.04.12.pdf

२०७९।०३।२० गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

०७८-७९ 06/06/2022 - 10:48 PDF icon 2079-02-20.pdf

कविलासी नगरपालिकाको नवनिर्वाचित नगर प्रमुख ‌‌‌श्री ब्रहम देव रायज्यू पदभार ग्रहण गर्नु भएको दिन प्रमुख ज्यूबाट निर्णय गरियो |

०७८-७९ 05/25/2022 - 17:35