FAQs Complain Problems

बैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ | आफनो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ ||

बैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ |

आफनो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ ||

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि