FAQs Complain Problems

कोरोना बिमा सम्बन्धी जानकारी |

कविलासी नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी र सामुदायिक बिद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नि:शुल्क कोरोना बिमा भएको व्योहोरा सबैमा जानकारी गराईन्छ |

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि