FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७७/०७८ को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

७७/७८ 06/30/2020 - 10:24 PDF icon 077.pdf

कविलासी नगरपालिकाको चौथो नगर सभा शुभारम्भ मिति २०७७/०३/१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट बिबरण |

७७/७८ 06/24/2020 - 16:10 PDF icon आ. ब. २०७७/०७८

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७६/०७७को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

७६/७७ 09/01/2019 - 11:27 PDF icon आ.ब. २०७६/०७७

कविलासी नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभामा आ. ब. २०७६/०७७ को बजेट बक्तब्य प्रस्तुतीकरण |

७६/७७ 06/25/2019 - 17:43 PDF icon Final speech deputy mayor 2076.03.10.pdf

कविलासी नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभा शुभारम्भ मिति २०७५।०३।१० मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र संक्षिप्त बजेट विवरण

७५/७६ 08/24/2018 - 13:18 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम

कविलासी नगरपालिकाको आ.ब.०७५/०७६ को समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको विवरण ।

७५/७६ 07/08/2018 - 08:54 PDF icon बजेट २०७५/०७६