FAQs Complain Problems

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थिति हुने बारे सूचना | ७७/७८ 06/11/2021 - 18:42
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना | ७७/७८ 06/09/2021 - 16:11 PDF icon samajik surksha suchana.pdf
छलफल कार्यक्रममा उपस्थित हुने बारे सूचना | ७७/७८ 06/09/2021 - 14:41
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना । ७७/७८ 06/04/2021 - 20:14
आगामी आ.व. २०७८/०७९ को योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना | ७७/७८ 06/04/2021 - 18:06 PDF icon bajet tarjuma 2078.079.pdf
मल बिक्रेता छनौटको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | ७७/७८ 06/03/2021 - 19:16 PDF icon मल बिक्रेता सूचना .pdf
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:56 PDF icon १२. नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७६.pdf
एफ.एम. रेडियो ब्यबस्थापन तथा सन्चालन कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:51 PDF icon ११. एफ.एम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
कविलासी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:50 PDF icon १६. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन (नमुना).pdf
कविलासी नगरपलिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित ऐन, २०७६ ७७/७८ 06/02/2021 - 15:48 PDF icon १८. स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७६.pdf

Pages