FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:23 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:20 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:16 PDF icon स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
कविलासी नगरपलिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:15 PDF icon कविलासी नगरपलिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रबर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
कविलासी नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:13 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७७.pdf
कविलासी नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:12 PDF icon कविलासी नगरपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७७
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:11 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७
कविलासी नगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:09 PDF icon कविलासी नगरपालिकाका विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम २०७७
भवन निर्माण तथ घर नक्सा नियमन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 08:08 PDF icon भवन निर्माण तथ घर नक्सा नियमन कार्यविधि २०७७
नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७७ ७७/७८ 06/15/2021 - 07:50 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७७

Pages