FAQs Complain Problems

७७/७८

कविलासी नगरपालिकाको नगर सभा बिशेष बैठक भब्यताको साथ सम्पन्न गरियो |

कविलासी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण बिद्यालयहरुमा नियमित कक्षा संचालन गर्ने र लेखा परीक्षकको सूची कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना !!!

कविलासी नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुको लेखापरीक्षण गराउने सम्बन्धी सूचना !!!

Pages