FAQs Complain Problems

७६/७७

नगर कार्यपालिकाको वैठक सम्बन्धी सूचना !!!

नगर कार्यपालिकाको वैठक सम्बन्धी सूचना |

प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश सांसद मा. उपेन्द्र महतो ज्यूले कविलासी नगरपालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्रीहरु हस्तान्तरण गरियो ।

सर्लाही क्षेत्र नं. १ (क) का प्रदेश नम्बर २ का प्रदेश सांसद मा.

प्रकोप ब्यबस्थापन कोषमा आबश्यक सहयोग सम्बन्धमा |

Pages