FAQs Complain Problems

७६/७७

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने बारे |

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुने बारे |

प्रथम चरण अन्तर्गत छोरी शिक्षा बिमा बचत कार्यक्रममा सहभागी भएका नामावलीहरु |

बालिकाहरुको आर्थिक, सामाजिक एवं शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर रहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकार गठन भए पश्चात प्रदेश सरकारले “मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ , बेटी बचाँऊ” अभियानको घोषणा भएको छ । छोरीलाई विद्यालय पठाई उनिहरुको बैयक्तिक बिकासका अतिरिक्त सशक्त्तिकरणको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनु

प्रथम चरणको राहत उपलब्ध गराईएका लक्षित समुहहरुको विवरण सार्बजनिक गरियो |

प्रथम चरणको राहत उपलब्ध  गराईएका लक्षित समुहहरुको विवरण सार्बजनिक गरियो |

Pages